foto_strategia

PCH CAPITAL S.A. jest prywatną grupą doradczo–inwestycyjną.

Poprzez własne wyspecjalizowane podmioty zarządza funduszami private equity oraz zajmuje się doradztwem finansowym na rynku kapitałowym. Doradza również przy pozyskiwaniu kapitału i w relacjach inwestorskich oraz wspiera zarządzanie majątkiem klientów korporacyjnych i indywidualnych.

PCH CAPITAL S.A. wykorzystując kompetencje podmiotów doradczych przyczynia się do wzrostu przychodów oraz wartości posiadanych funduszy private equity i ich spółek portfelowych.

Realizuje również własne projekty inwestycyjne.

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio lub poprzez kontrolowane i zarządzane przez siebie giełdowe oraz prywatne fundusze private equity prowadzi:

  1. inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe – firmy budowane od podstaw, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do PCH CAPITAL S.A.,
  2. strategiczne inwestycje długoterminowe – większościowe pakiety wyspecjalizowanych spółek doradczych i inwestycyjnych, w których fundusz buduje strategię rozwoju, dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalistów z branży oraz sprawuje aktywny nadzór właścicielski,
  3. uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe – transakcje oportunistyczne w pakiety mniejszościowe stwarzające szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną, tj. czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami). Potencjalne inwestycje mogą znajdować się na dowolnym etapie rozwoju. Poprzez wdrożenie optymalnych rozwiązań strategicznych, operacyjnych, finansowych lub organizacyjnych, we współpracy z kadrą menadżerską, specjaliści z grupy doradczo-inwestycyjnej PCH CAPITAL S.A. dążą do maksymalizacji wyników finansowych oraz budowania pozycji konkurencyjnej zarządzanych funduszy i ich spółek portfelowych.

PCH CAPITAL S.A. wykorzystuje w pełni swoje atuty:

  1. wysoki poziom kompetencji i doświadczenie zespołów w spółkach doradczych,
  2. zaangażowanie branżystów w funduszach private equity,
  3. jasno określona strategia, skoncentrowana na zarządzaniu kontrolowanymi funduszami private equity,
  4. aktywny nadzór i współpraca z zarządzanymi funduszami i ich spółkami portfelowymi, w tym udział w organach zarządzających i nadzorujących,
  5. kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych przy realizacji transakcji,
  6. elastyczne i stosunkowo szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych – jeden właściciel, zaangażowane w bieżącą pracę operacyjną podmioty doradcze z grupy oraz organy decyzyjne i opiniotwórcze funduszy (Zarząd, Rada Nadzorcza, Rada Doradcza, doradcy zewnętrzni),
  7. wsparcie operacyjne, finansowe funduszy i ich spółek portfelowych oraz realizowanych przez nie projektów.