5 kwietnia 2017 | Grupa PCH Capital S.A. poprzez spółkę zależną Futuris S.A. zrealizowała zysk na sprzedaży akcji Aforti Holding S.A.

Zysk na transakcji sprzedaży akcji Aforti Holding S.A. wyniósł 1.143.987,00 zł. Futuris Capital (Cyprus) Ltd., spółka w 100% zależna od Futuris S.A., na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 marca 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2017 roku sprzedała 1.759.980 szt akcji spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1,00…

8 marca 2017 | Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., podsumowuje luty 2017 roku.

Zarząd Aforti Holding S.A. ocenia luty 2017 roku jako kolejny rekordowy miesiąc dla grupy kapitałowej. Spółka pożyczkowa Aforti Finance S.A. w lutym 2017 roku udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Kantor internetowy Aforti Exchange Sp. z o. o. po raz kolejny odnotowała skokowy wzrost wartości obrotów na platformie wymiany walut w porównaniu…

6 marca 2017 | Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w lutym 2017 roku podjęła sprawy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 6.900.000 zł.

Wynik pierwszych miesięcy 2017 roku stanowi istotny wzrost wartości portfela spraw prowadzonych przez RCO S.A. W 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała umowy z klientami, których reprezentować będzie w sprawach o łącznej wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000,00 zł. Był to pierwszy rok działalności spółki. W styczniu 2017 roku spółka podpisała umowy z klientami, na…

22 lutego 2017 | Money Bridge Sp. z o. o., podmiot zależny od Equitier S.A., podsumowuje 2016 rok

Money Bridge Sp. z o. o. w 2016 roku uruchomiła pożyczki wieloratalne dla klientów indywidualnych o łącznej wartości 1.281.000,00 zł. Pierwszy rok obrotowy (niepełny kalendarzowy) spółka zakończyła przychodami ze sprzedaży w wysokości 146.253,31 zł oraz zyskiem netto na poziomie 14.793,02 zł. W 2016 roku Money Bridge Sp. z o. o. udzieliła pożyczki o łącznej wartości…