16 sierpnia 2017 | eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł.

eo Networks S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 27.372.087,42 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku eo Networks S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 27.372.087,42 zł. W ocenie Zarządu szanse na poprawę wyników w kolejnych kwartałach, uzależnione są od realizacji dodatkowych zleceń…

16 sierpnia 2017 | Netwise S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., wypracowała w II kwartale 2017 roku zysk netto w wysokości 453.457,52 zł.

Przychody netto ze sprzedaży Netwise S.A. w II kwartale 2017 roku wyniosły 2.724.826,47 zł. W drugim kwartale 2017 roku Netwise S.A. skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w pierwszym kwartale. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych klientów zainteresowanych wdrożeniem platformy Microsoft Dynamics CRM. W II kwartale spółka wypracowała zysk netto w wysokości…

4 sierpnia 2017 | Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w lipcu 2017 roku podjęła sprawy, o rekordowej łącznej wartości przedmiotu sporu, tj. ponad 14.400.000 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 66.900.000 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich…

7 lipca 2017 | Pan Jakub Skałbania twórca Netwise S.A., spółki portfelowej Runicom S.A., po raz 8. nagrodzony tytułem MVP Microsoft.

Most Valuable Professional Microsoft jest wyjątkowym wyróżnieniem, które przez 8 lat z rzędu trafia do założyciela Netwise S.A. Microsoft w ten szczególny sposób wyraża swoje podziękowania dla Pana Jakuba Skałbani za jego wiedzę i zaangażowanie, po raz kolejny umieszczając go w gronie najwybitniejszych profesjonalistów skupionych wokół Microsoft. Pan Jakub Skałbania jest wśród MVP Microsoft od…