20 kwietnia 2016 | Direct Debt Contact S.A. (podmiot w 100% zależny od Runicom S.A.) oraz Debt One S.A. (należący w 100% do Equitier S.A.) rozpoczyna współpracę ze spółką udzielającą pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorstw.

Na podstawie podpisanej umowy, Direct Debt Contact S.A. świadczyć będzie usługi w zakresie serwisowania wierzytelności. Umowa ta poszerza portfolio klientów spółki, którzy powierzyli jej obsługę przeterminowanych należności. Zakres współpracy obejmuje windykację polubowną za pośrednictwem call center Direct Debt Contact S.A. oraz poprzez windykację terenową, dzięki umowie partnerskiej z Debt One S.A.. Umowa została zawarta na…

18 kwietnia 2016 | Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 693.462,38 zł.

2015 rok był dla Aforti Holding S.A. rekordowy pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 1.777.478,99 zł. Rok 2015 był okresem konsekwentnej realizacji strategii przyjętej przez Aforti Holding S.A. rok wcześniej. Aforti Holding S.A. obsługiwała i nadzorowała podmioty z grupy, a także poszukiwała firm komplementarnych do spółek zależnych w celu ich przejęcia. Natomiast jednostki zależne…

15 kwietnia 2016 | Direct Debt Contact S.A. (podmiot w 100% zależny od Runicom S.A.) oraz Debt One S.A. (należący w 100% do Equitier S.A.) rozpoczyna współpracę z Eurotransnet Sp. z o. o.

Na podstawie umowy podpisanej z Eurotransnet Sp. z o. o., Direct Debt Contact S.A. świadczyć będzie usługi w zakresie serwisowania wierzytelności. Umowa ta poszerza portfolio klientów spółki, którzy powierzyli jej obsługę przeterminowanych należności. Zakres współpracy obejmuje windykację polubowną w tym także dzięki umowie partnerskiej z Debt One S.A. windykację terenową. Umowa została zawarta na czas…

13 kwietnia 2016 | Direct Debt Contact S.A. (podmiot w 100% zależny od Runicom S.A.) oraz Debt One S.A. (należący w 100% do Equitier S.A.) rozpoczyna współpracę z Magnes Media Sp. z o. o.

Na podstawie umowy podpisanej z Magnes Media Sp. z o. o., Direct Debt Contact S.A. świadczyć będzie usługi w zakresie serwisowania wierzytelności. Umowa ta poszerza portfolio klientów spółki, którzy powierzyli jej obsługę przeterminowanych należności. Zakres współpracy obejmuje windykację polubowną w tym także dzięki umowie partnerskiej z Debt One Spółka Akcyjna windykację terenową. Umowa została zawarta…