7 września 2017 | Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., w sierpniu 2017 roku podjęła sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 5.000.000,00 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosi ok. 72.000.000,00 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich…

7 września 2017 | Rada Nadzorcza Netwise S.A., spółki portfelowej Runicom S.A., wzmocniła Zarząd powołując Pana Wojciecha Sobczaka i Pana Krystiana Hatałę.

Rada Nadzorcza Netwise S.A. w dniu 6 września 2017 roku odwołała Panią Justynę Zygadło z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pani Justyna Zygadło w dalszym ciągu będzie pełniła funkcję Dyrektora ds. kontrolingu finansowego w Spółce. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka oraz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Krystiana Hatała….

4 września 2017 | Netwise S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., otworzyła oddział w USA.

Konsultanci Netwise S.A. wdrożyli system CRM w firmach zlokalizowanych w 18 państwach Europy oraz w USA. Netwise S.A. wdrożył systemy oparte o Microsoft Dynamics CRM w firmach położonych w 18 państwach europejskich oraz na rynku amerykańskim. Klienci Spółki działają w następujących gałęziach gospodarki: – telekomunikacja, – finanse, – handel i dystrybucja, – produkcja, – agencje…

17 sierpnia 2017 | M4B S.A., spółka portfelowa Runicom S.A, w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała zysk netto 925.770,24 zł.

Przychody ze sprzedaży M4B S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 3.376.607,87 zł. W drugim kwartale 2017 roku M4B S.A. kontynuowała projekt budowy sieci cyfrowych menu boardów oraz prowadziła działania serwisowe dla jednej z największych sieci restauracyjnej w Europie. Wszystkie wdrożone rozwiązania DS wykonano na terenie Hiszpanii, Polski, Czech, Węgier, przy użyciu systemu Wave Multimedia…