28 czerwca 2011 | Zawiązanie VENTURION S.A.

W dniu 28 czerwca 2011 roku PCH CAPITAL S.A. zawiązała spółkę VENTURION S.A. i opłaciła kapitał zakładowy tej spółki. VENTURION S.A. została utworzona dla realizacji projektów inwestycyjnych typu venture capital w ramach grupy PCH CAPITAL S.A.

4 maja 2010 | Zawiązanie PCH CAPITAL S.A.

W dniu 4 maja 2010 roku Pan Piotr Chmielewski podpisał akt zawiązania spółki PCH CAPITAL S.A. oraz dokonał opłacenia jej kapitału zakładowego.