18 listopada 2016 | Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka w 50% zależna od Futuris S.A., podsumowuje październik 2016 roku.

Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała w październiku 2016 roku umowy z klientami o łącznej wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł. W październiku 2016 roku Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. podpisała z klientami umowy o wartości roszczeń ponad 1.026.000,00 zł. Wartość ta może zostać jeszcze skorygowana po oszacowaniu umów, w ramach których nie zostały skompletowane dokumenty niezbędne do…

18 listopada 2016 | MGM Systems S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., po trzech kwartałach 2016 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto 691.102,50 zł.

Po trzech kwartałach 2016 roku skonsolidowane przychody MGM Systems S.A. wyniosły 7.532.271,08 zł. Zgodnie z komentarzem ZArządu MGM Systems S.A. do wyników za III kwartał 2016 roku, spółka prowadziła szereg działań związanych z realizacją dotychczas pozyskanych kotraktów oraz kontynuowała intencywne negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m. in. z…

17 listopada 2016 | Aforti Holding S.A., spółka portfelowa Futuris S.A., po trzech kwartałach 2016 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 40.432.565,36 zł.

Skonsolidowany zysk netto Aforti Holding S.A. po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 525.123,79 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu Aforti Holding S.A., Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za III kwartał o ponad 68% rok do roku, co jest kolejnym dobrym wynikiem kwartalnym w jej historii. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest…

17 listopada 2016 | eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., przez trzy kwartały 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 3.019.892,91 zł.

eo Networks S.A. przez trzy kwartały 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 28.838.986,72 zł. W trzecim kwartale eo Networks S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11.209.526,03 zł i zysk netto w wysokości 319.059,80 zł. Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w…