4 grudnia 2017 | Netwise S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., ma nowy kraj na mapie projektów – Szwajcarię.

Netwise S.A. pozyskała nowego zagranicznego klienta. Tym samym spółka dodaje kolejny, nowy kraj na swojej mapie projektów – Szwajcarię. Prace dla klienta rozpoczną się w styczniu 2018 roku. Netwise S.A. został wybrany po długiej analizie ofert kilku firm. Będzie to kolejny projekt, który spółka poprowadzi dla klienta z branży dystrybucyjnej, ale pierwszy w Szwajcarii. Zakłada…

16 listopada 2017 | eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., po trzech kwartałach 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.149.238,65 zł.

Najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku to utrzymanie poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym istotny spadek przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów – korzystne dla spółki z uwagi na większą rentowność sprzedaży usług, powyższa uwaga dotyczy wartości narastająco – na poziomie kwartałów możliwe są zaburzenia,…

15 listopada 2017 | Netwise S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., za trzy kwartały 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 649.914,06 zł.

W trzecim kwartale Netwise S.A. skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w poprzednich kwartałach 2017 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM. Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku spółką osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6.876.733,78 zł, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego…

11 października 2017 | Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A., spółka zależna od Futuris S.A., we wrześniu 2017 roku podjęła sprawy o łącznej wartości przedmiotu sporu 8.100.000,00 zł.

W 2017 roku RCO S.A. podpisała umowy, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekroczyła 80.000.000,00 zł. RCO S.A. świadczy kompleksowe usługi dla klientów indywidualnych w obszarze zastępstwa poszkodowanych w postępowaniach mających na celu uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność ich sprawców oraz ubezpieczycieli. RCO S.A. reprezentuje ofiary i ich bliskich –…