n_dor_pchcf

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. kontroluje 100% PCH CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. Sp. K.

PCH CORPORATE FINANCE jest wpisany na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect oraz Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

PCH CORPORATE FINANCE doradza przedsiębiorstwom przy emisjach papierów wartościowych, ich wprowadzeniu do notowań ( NewConnect, Catalyst i rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ) oraz w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Ponadto PCH CORPORATE FINANCE świadczy usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego.
Filarami zespołu PCH CORPORATE FINANCE są:

Pani Iwona Ignaciuk, która ma kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku Głównej Księgowej w spółkach handlowych, finansowych i biurach maklerskich m. in. Commercial Union Investment Management, Erste Securities, Carrier. Wszystkie prowadzone przez Panią Iwonę Ignaciuk spółki były badane przez niezależne firmy audytorskie ( Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers itp.) otrzymując opinie bez zastrzeżeń. Pani Iwona Ignaciuk posiada certyfikat Ministerstwa Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Karolina Skoniecka, która ma kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej, w tym przez dwa lata prowadziła samodzielnie księgowość w spółce branży FMCG.

Pan Tomasz Łukaszewicz, który posiada certyfikat doradcy w ASO nr 76/2012 i od 2011 roku doradza spółkom przy emisjach papierów wartościowych, ich wprowadzeniu do notowań na warszawską giełdę.