foto_venturion

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 2.974.453 akcji EQUITIER S.A., które stanowią 96,12% w kapitale zakładowym oraz 96,30% w ogólnej liczbie głosów.

Kapitał zakładowy EQUITIER S.A. wynosi 3.094.500,00 zł.

EQUITIER S.A. jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę EQUITIER S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do EQUITIER S.A.

Jako podmiot holdingowy EQUITIER S.A. wyszukuje, inwestuje, a następnie aktywnie uczestniczy w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Swój dynamiczny wzrost wartości EQUITIER S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.

Akcje EQUITIER S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółką kieruje Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu, który posiada wieloletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży instrumentów finansowych, budowaniu i koordynacji pracy sieci sprzedaży (w tym biur maklerskich i pośredników finansowych), szkoleniu i organizowaniu akcji marketingowych dla dystrybutorów działających na rynku finansowym. W 2012 roku zarządzał sprzedażą instytucjonalnych produktów bankowych w Banku Pocztowym S.A., w latach 2005 – 2011 był regionalnym dyrektorem sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec TFI, w latach 2002 – 2005 dyrektorem ds. kluczowych dystrybutorów w Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec Serwis Finansowy oraz w latach 2001 – 2002 kierownikiem sekcji sprzedaży w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „Skarbiec – Emerytura” S.A. Wcześniej tj. w latach 1998 – 2001 był kolejno przedstawicielem handlowym w Felix Polska GmbH, regionalnym kierownikiem sprzedaży w Citibank/Warta Powszechne Towarzystwo Emerytalne „DOM” S.A. oraz business development managerem w TGC Group Polska.

W skład Rady Nadzorczej EQUITIER S.A. wchodzi m. in. Pan Sławomir Korneli – obecnie Vice President w APW Wealth Management w Genewie, a wcześniej m. in. konsultant ds. ubezpieczeń w Pramerica Towarzystwo Ubezpieczeń, następnie doradca w Departamencie Zarządzania Sprzedażą Bankowości Detalicznej oraz Departamencie Bankowości Prywatnej Raiffeisen Bank Polska S.A., bankier w Oddziale Private Banking Alior Banku S.A. i Dyrektor ds. Inwestycji w BRE Private Banking & Wealth Management w BreBank S.A.

EQUITIER S.A. posiada 100% w spółkach:
1. Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która tworzy ogólnopolską sieć partnerów świadczących usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych,
2. Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu, która świadczy usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami, a w szczególności koncentruje się na serwisowaniu oraz nabywaniu na własny rachunek konsumenckich wierzytelności masowych z rynku pożyczek pozabankowych,
3. Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest ogólnopolskim operatorem produktów finansowych i poprzez sieć agencyjną dystrybuuje optymalne rozwiązania finansowe z sektora pozabankowego dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych,
4. Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie, która buduje grupę firm zajmujących się usługami finansowymi, w tym poprzez podmiot zależny Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela krótko- i średnioterminowych pożyczek pozabankowych.