foto_runicom2

PCH CAPITAL S.A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 3.114.889 akcje RUNICOM S.A., które stanowią 88,93% w kapitale zakładowym oraz 89,90% w głosach.

Kapitał zakładowy RUNICOM S.A. wynosi 7.005.408,00 zł.

RUNICOM S.A. jest funduszem private equity/venture capital, inwestującym w podmioty niepubliczne oraz publiczne, działające w branży nowoczesnych technologii (internet, mobile, e-commerce, IT). Spółki te charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności oraz ponadprzeciętną dynamiką wzrostu.

Fundusz aktywnie wspiera podmioty z portfela inwestycyjnego, poprzez udział w ich działalności operacyjnej, w tym pełnienie funkcji zarządczych i nadzorczych.

Portfel inwestycyjny RUNICOM S.A. został zbudowany przy niskich cenach zakupu bardzo perspektywicznych spółek. W jego skład wchodzą m.in. giełdowe eo Networks S.A.Netwise S.A. oraz Tequila Mobile S.A., które zostały wyróżnione w rankingu Deloitte Technology Fast 50 jako jedne z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie.

W 2012 roku Netwise S.A. została liderem rankingu w kategorii „Wschodzące gwiazdy”, natomiast eo Networks S.A. została wyróżniona jako jedyna polska firma już po raz siódmy.

Akcje RUNICOM S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przygotowywane jest przeniesienie spółki na rynek regulowany GPW.

Spośród wszystkich spółek debiutujących w 2011 roku na NewConnect, RUNICOM okazał się najbardziej atrakcyjną inwestycją – od debiutu do końca roku akcje spółki podrożały o blisko 160%. Fundusz był jednym z nielicznych debiutantów, których kurs akcji w 2011 roku pozostał na poziomie wyraźnie powyżej ceny z dnia debiutu.

Osobami zarządzającymi, nadzorującymi i wspierającymi RUNICOM S.A. są m.in.:

  1. Pan Andrzej Woźniakowski – założyciel i były szef giełdowego Computer Service Support oraz wiceprezes połączonego CSS S.A. z notowanym na GPW COMP S.A.,
  2. Pan Roman Durka – były szef IBM, polskiego oddziału Dell, Nortel Networks oraz Sun Microsystems,
  3. Pan Jacek Murawski – dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft,
  4. Pan Marek Kobielski – Prezes Zarządu NextiraOne Polska oraz Wiceprezydent NextiraOne na Europę Centralną,
  5. Pan Ireneusz Dąbrowski – współtwórca i członek Zarządu jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych w Polsce – SPTK Comtech i Comtech Sp. z o. o., Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Tech Data,
  6. Pan Tadeusz Kubiak – założyciel, Dyrektor Generalny i Prezes Polskiej Telefonii Cyfrowej (ERA GSM), Dyrektor ds. Telekomunikacji w Cyfrowy Polsat S.A.

Unikalny skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Rady Doradczej RUNICOM S.A. doceniają inwestorzy oraz zauważają media.