foto_pozost

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. nabywa akcje spółek niepublicznych, spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.