inno2

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 4.343.801 akcji zwykłych na okaziciela PCH Venture S.A., które stanowią 94,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Kapitał zakładowy spółki PCH Venture S.A. wynosi 4.588.206,00 zł.

PCH Venture S.A. jest firmą inwestycyjną. Tworzy własne przedsięwzięcia biznesowe oraz nabywa akcje i udziały spółek kapitałowych.

Akcje PCH Venture S.A. są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PCH Venture S.A. realizuje swoją strategię rozwoju poprzez dwie spółki zależne:

1. Area Partners S.A. – inwestycje w branży nieruchomości,

Area Partners S.A., realizując swoją strategię rozwoju w branży nieruchomości, prowadzi:
• inwestycje bezpośrednie, nabywając po atrakcyjnych cenach nieruchomości przeznaczone na wynajem oraz do sprzedaży, w tym: grunty, lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz biurowe.
• inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe, tworząc firmy od podstaw, działające w branży nieruchomości, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do Area Partners S.A.,
• strategiczne inwestycje długoterminowe, nabywając większościowe pakiety spółek działających w branży nieruchomości, w których fundusz buduje strategię rozwoju, dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalistów z branży oraz sprawuje aktywny nadzór właścicielski,
• uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe, dokonując transakcji oportunistycznych w pakiety mniejszościowe firm stwarzających szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

2. PCH Venture 1 S.A. – inwestycje w przedsiębiorstwa, w których przewaga konkurencyjna budowana jest w oparciu o jedną z najważniejszych podstaw nowoczesnego biznesu – innowacyjność.

Projekty inwestycyjne PCH Venture 1 S.A. charakteryzują się wdrażaniem najnowocześniejszych technologii, oferowaniem unikalnych produktów lub usług o bardzo wysokiej jakości i konkurencyjnością na rynkach europejskich.

Spółki z portfela PCH Venture 1 S.A. aktywnie korzystają ze wsparcia finansowego rynku kapitałowego, finansowania bankowego, dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Strategia inwestycyjna PCH Venture S.A. zakłada angażowanie się kapitałowe w przedsięwzięcia venture poprzez fundusze lub bezpośrednio w spółki.

Kluczowym projektem PCH Venture S.A. jest notowany na GPW fundusz INDYGOTECH MINERALS S.A. , który w swoim portfelu inwestycyjnym posiada innowacyjne spółki wdrażające najnowocześniejsze technologie, oferujące unikalne produkty i usługi o bardzo wysokiej jakości – BALTIC CERAMICS S.A., LZMO S.A., SUNSHINE GARDEN S.A. oraz INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. Firmy te pozyskały dotacje celowe na wsparcie wynalazków, wdrożenie technologii, przygotowanie produkcji i wprowadzenie produktów na rynek z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.