futurissa

PCH CAPITAL S.A. posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 2.893.387 akcji FUTURIS S.A., które stanowią 74,92% w kapitale zakładowym oraz 75,24% w ogólnej liczbie głosów tej spółki.

Kapitał zakładowy FUTURIS S.A. wynosi 3.861.810,00 zł.

FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity/venture capital inwestującym w małe i średnie niepubliczne podmioty wyłącznie z branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja).

Akcje zwykłe FUTURIS S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.