innovators

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez P.C.H. CAPITAL ( CYPRUS ) Ltd. posiada 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych ADVISEON S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł.

ADVISEON S.A. jest profesjonalnym doradcą emitentów dłużnych instrumentów finansowych.

Przy realizacji projektów doradczych ADVISEON S.A.:

  1. rekomenduje emitentom parametry oraz harmonogram i sposób realizacji oferty dłużnych instrumentów finansowych,
  2. przygotowuje materiały informacyjne o emitentach i dłużnych instrumentach finansowych dla potencjalnych inwestorów przed i w trakcie ofert,
  3. monitoruje i wspiera emitentów dłużnych papierów wartościowych przy realizacji świadczeń z dłużnych papierów wartościowych,
  4. przygotowuje bieżące i okresowe materiały informacyjne o emitentach.