foto_projekty

PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio lub poprzez kontrolowane i zarządzane przez siebie giełdowe oraz prywatne fundusze private equity prowadzi:

  1. inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe – firmy budowane od podstaw, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do PCH CAPITAL S.A.,
  2. strategiczne inwestycje długoterminowe – większościowe pakiety wyspecjalizowanych spółek inwestycyjnych, w których fundusz buduje strategię rozwoju, dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalistów z branży oraz sprawuje aktywny nadzór właścicielski,
  3. uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe – transakcje oportunistyczne w pakiety mniejszościowe stwarzające szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.