foto_wladze

Dariusz Graff – Prezes Zarządu

Dariusz Graff jest managerem od wielu lat związanym z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego.
W ostatnich latach był związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A., zasiada w Radach Nadzorczych notowanego na rynku NewConnect funduszu private equity działającego w branży nowych technologii RUNICOM S.A. oraz funduszu venture capital EQUITIER S.A. Z grupą PCH CAPITAL związany jest od września 2011 roku.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza, której przewodniczy – założyciel Pan Piotr Marek Chmielewski.

Członkiem Rady Nadzorczej jest również Pani Joanna Zielińska – związana wcześniej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., jako Project Manager i Kierownik Sekcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (rynek pierwotny) oraz jako Dyrektor Inwestycyjny w Private Equity Poland Sp. z o. o., spółce zarządzającej trzema Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi. Od 2003 prowadzi własną działalność gospodarczą – świadczyła usługi doradcze dla Zarządów i właścicieli spółek w zakresie emisji papierów wartościowych, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełniła funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach akcyjnych.