foto_pchfm

Organem wspierającym struktury PCH CAPITAL S.A. jest Rada Doradcza.

Rada Doradcza odpowiada za ogólną strategię i wyznacza kierunki rozwoju firmy.