17 sierpnia 2017 | M4B S.A., spółka portfelowa Runicom S.A, w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała zysk netto 925.770,24 zł.

Przychody ze sprzedaży M4B S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 3.376.607,87 zł.

W drugim kwartale 2017 roku M4B S.A. kontynuowała projekt budowy sieci cyfrowych menu boardów oraz prowadziła działania serwisowe dla jednej z największych sieci restauracyjnej w Europie. Wszystkie wdrożone rozwiązania DS wykonano na terenie Hiszpanii, Polski, Czech, Węgier, przy użyciu systemu Wave Multimedia Everywhere na monitorach LCD. System ten wykorzystano również do wdrożenia systemu DS w największym sklepie sportowym położonym w centrum stolicy.

Podstawową działalnością M4B S.A. jest dostarczanie kompleksowych usług i produktów w zakresie Digital Signage, czyli branży, która wykorzystuje cyfrowe nośniki do przekazu informacyjno-reklamowego. M4B swoje usługi opiera o platformę digital signage WAVE Multimedia Everywhere, której jest producentem. W ciągu kilku ostatnich lat rozwiązania tego typu stały się obecne w polskiej rzeczywistości jako nowoczesne narzędzie marketingowe, a M4B walnie się do tego przysłużyła, uczestnicząc w największych instalacjach.

M4B S.A. jest spółką zorientowaną na kompleksową obsługę projektów digital signage, począwszy od strategii wykorzystania nośników i opracowania modelu biznesowego, poprzez planowanie i dobór komponentów, dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i opracowanie treści multimedialnych, po wsparcie przy eksploatacji (także -świadczenie serwisu SLA), zarządzanie i produkcję treści multimedialnych.

Wyróżniającą cechą M4B S.A. jest możliwość dowolnego dostosowania rozwiązania do wymagań klienta –gotowe rozwiązanie oferuje szerokie możliwości parametryzacji, zaś posiadanie przez M4B autorskich praw majątkowych umożliwia ingerencję w rozwiązanie wykraczające poza parametryzację i budowanie rozwiązań komplementarnych.

Runicom S.A. posiada pośrednio, przez podmiot zależny Runicom Capital (Cyprus) Limited, 8.723 akcje zwykłe na okaziciela M4B S.A.

Akcje M4B S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.