16 sierpnia 2017 | eo Networks S.A., spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł.

eo Networks S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 27.372.087,42 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku eo Networks S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 725.817,66 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 27.372.087,42 zł.

W ocenie Zarządu szanse na poprawę wyników w kolejnych kwartałach, uzależnione są od realizacji dodatkowych zleceń oraz zwiększenia skali realizacji usług ciągłych (infrastrukturalne oraz rozwój i utrzymanie systemów).

Bilans spółki n akoniec II kwartału 2017 roku pokazuje, że eo Netoworks S.A. jest przygotowana od strony gotówkowej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy do realizacji kolejnych projektów w następnych kwartałach.

Futuris S.A. posiada pośrednio poprzez Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 96.107 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 4,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Runicom S.A. posiada pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. 127.798 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.