2 July 2012 | PARKIET I PCH CAPITAL S.A., powołuje do Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. Pana Tomasza Sielickiego.

PCH CAPITAL S.A.,który jest głównym akcjonariuszem RUNICOM S.A., korzystając z posiadanych uprawnień statutowych, powołał do Rady Nadzorczej funduszu Tomasza Sielickiego. To jedna z najbardziej znanych osób w branży IT. Sielicki był założycielem Sygnity ( wcześniej ComputerLand ) i kierował tą spółką do 2005 roku. Do 2007 roku był prezydentem grupy Sygnity. Zasiada w Radzie Nadzorczej giełdowej firmy. Jest także członkiem rad nadzorczych Agory i Budimeksu.

www.parkiet.com/artykul/1264795.html