15 November 2017 | (PL) Netwise S.A., spółka portfelowa Runicom S.A., za trzy kwartały 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 649.914,06 zł.

Sorry, this entry is only available in PL.