n_dor_pchpartn

PCH PARTNERS jest podmiotem skupiającym konsultantów z różnych obszarów doradztwa finansowego. Oferta skierowana jest do potencjalnych inwestorów, a także obecnych interesariuszy Grupy Kapitałowej PCH CAPITAL. Konsultanci doradzają w zakresie zarządzania majątkiem osobistym inwestorów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów inwestycyjnych oferowanych przez podmioty z grupy.

Spółką kieruje Pan Janusz Soliński – Prezes Zarządu, który posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów sprzedaży i zarządzaniu projektami. Jest praktykiem sprzedaży i coachingu. Posiada kompetencje i doświadczenie związane z rozwojem osobistym w zakresie strategicznych obszarów rezultatowych. Doświadczenie zdobywał pracując dla międzynarodowych korporacji w działach sprzedaży i marketingu. Kilkuletnie, i najcenniejsze doświadczenie, bo związane z osobistym świadczeniem usług private banking, zdobywał, i dalej praktykuje, w zakresie jak sam nazywa społecznie odpowiedzialnego doradztwa finansowego.